İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi Basınla Buluştu

İstanbul Çocuklara Soruyor Projesi hızlı adımlarla ilerlerken, 3 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul üzerine düşünen bir grup medya ve basın temsilcisi, şehir planlamacısı, mimar, sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile buluştu…

İKK Başkanı Tülin Hadi’nin davetlilerle projenin geleneksel bir Çocuk Meclisi oluşturma yaklaşımı ötesinde İstanbul ölçeğinde maksimum katılımcılığı sağlayan yenilikçi bir model olarak ortaya çıkış hikayesini paylaşması ile başlayan etkinlik, çocukistanbul Eğitim Koordinatörü Sibel Çetingöz’ün projenin temel yaklaşımı, amaç, kapsam ve çok paydaşlı Uygulama Modelinin aktarması ile devam etti.

Katılımcılar, proje kapsamında onlar için özel olarak hazırlanmış ve kapağında çocukların İstanbul için oluşturdukları “Bakım Talimatları” çizimlerinden örnekler olan dosyalarını seçtikten sonra tıpkı çocuklar gibi  aynı malzemeleri kullanarak, aynı yaklaşımla bu kez kendileri İstanbul’a madalya  vererek ve sorunlarını  ifade ederek atölye çalışmasının bazı adımlarını somut olarak deneyimlediler.

Buluşma etkinliği, 6500 den fazla  çocuğun katılımı ile farklı kurum ve mekanlarda, zengin bir paydaş ağı ile İstanbul’u bir “Atölyeler Kenti” ne dönüştüren bu heyecan verici projenin çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi ve uygulama sürecinden görüntülerin izlenmesi ile sona erdi.